Pomp & Co. logo
Hængelås hænger i net på bro.

Pomp & Co.’s privatlivspolitik

Hos Spectacular ApS prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.

Nærværende privatlivspolitik omfatter behandlingen af de persondata som Pomp & Co. indsamler eller som du oplyser, når du besøger pompandco.dk. Vores privatlivspolitik har således til formål at fastlægge klare retningslinjer for Pomp & Co.’ måde at behandle dine personoplysninger på. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik.

I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

Vores erklæring om persondatabeskyttelse

Privatpolitikkens omfang

Hos Spectacular ApS (Herefter ”Pomp & Co.” eller “vi/os”) er databeskyttelse og fortrolighed af høj prioritet.

Denne privatlivspolitik danner grundlag for vores behandling af dine persondata, og fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata. Det gælder både de persondata Pomp & Co. indsamler og som du oplyser, når du besøger pompandco.dk

Til sidst i privatlivspolitikken kan du læse om dine rettigheder som registreret, og hvordan du gør brug af dine rettigheder.

Udover denne privatlivspolitik kan du også finde vores cookiepolitik på hjemmesiden sammen med vores handelsbetingelser.

Vi vil løbende vurdere, hvordan vi bedst muligt behandler dine data. Vi har især fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed generelt.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Spectacular ApS
CVR. nr. 36683252
Heldbovej 19, 1.tv, 2500 Valby
Mail: info@pompandco.dk
Telefon: +45 61 60 12 05

Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personoplysninger om dig. Samtidig vil vi informere om, med hvilket formål vi foretager behandlingen.

Denne oplysning sker enten ved en henvisning til denne privatlivspolitik eller ved at du modtager særskilte oplysninger, fx en anmodning om accept/samtykke til behandling.

Vi gør opmærksom på, at nogle data kan udgøre en forudsætning for at kunne gennemføre den ønskede handling, såsom gennemførelse af en transaktion på vores hjemmeside.

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter typisk en eller flere af følgende:

Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer og mail
Ordredata, købshistorik, betalingsoplysninger
Kontaktoplysninger på medarbejdere hos leverandører
Samtykke til markedsføring, nyhedsbreve eller konkurrencer
Bruger- og klikadfærd, der indsamles via cookies i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, eller via vores markedsføring
Oplysninger om din færden på webstedet

Formålet med vores behandling af dine persondata

Vores indsamling og behandling af dine persondata sker ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Disse hovedformål omfatter:

Behandling af dit køb på vores hjemmeside og efterfølgende levering af din ordre
Kundeservice
Markedsføring, herunder nyhedsbreve, konkurrencer, events, online annoncering og undersøgelser mv.
Forbedring og optimering af din brugeroplevelse
Opfyldelse af krav efter gældende lovgivning
Forebyggelse af svindel

Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata. Når formålet med indsamlingen og behandlingen af din data er nået, sletter vi dine persondata, medmindre lovmæssige krav kræver en særlig opbevaringsperiode fx bogføringsloven.

Vores behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle på baggrund af det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser.

Markedsføring

For at kunne præsentere dig for de mest relevante nyheder og en markedsføring baseret på dine interesser, bruger vi og vores samarbejdspartnere persondata til at personliggøre anbefalingerne og promoveringerne på vores hjemmeside og til at præsentere dig for relevant markedsføring på andre hjemmesider og sociale medier.

Til dette formål bruger vi oplysninger om din brug af vores hjemmeside og service, herunder din ordrehistorik og profiloplysninger. Disse oplysninger kan bruges sammen med andre oplysninger som du har givet til vores samarbejdspartnere eller som vores samarbejdspartnere selv har indsamlet, herunder via cookies, som de anvender, når du besøger vores hjemmeside. Du kan læse mere om de cookies der anvendes, når du besøger vores hjemmeside her: https://pompandco.dk/cookiepolitik/

De markedsføringscookies vi anvender, indsamler bl.a. information om din stilpræference, device ID, geolokation baseret på din IP-adresse og din generelle browsing-adfærd på vores hjemmeside og sociale medier. Disse informationer bruges til at målrette anbefalingerne og promoveringerne på vores hjemmeside og sociale medier til dig.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke hertil, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

Du kan altid gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata til direkte markedsføringsformål, herunder profilering, ved at kontakte vores kundeservice på info@pompandco.dk eller +45 61 60 12 05.

Forebyggelse af svindel og sikring af retskrav

De oplysninger som du giver til os, når du foretager et køb på vores hjemmeside, kan blive brugt i forbindelse med forebyggelse og efterforskning af mistanke om svindel. I den forbindelse kan vi samtidig modtage yderligere oplysninger fra vores betalingsløsningsudbydere jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f).

Beskyttelse af persondata

Vores behandling af persondata foregår efter interne procedurer som vi internt har vedtaget. Procedurerne indeholder instrukser og foranstaltninger som alle har det formål, at beskytte dine persondata.

Vi behandler således dine persondata på en måde, hvor vi undgår, at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud som bevirker en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Datatilsynet vil ligeledes blive orienteret ved sikkerhedsbrud i henhold til lovgivningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Vil du gøre brug af dine nedenstående rettigheder, bedes du kontakte os på info@pompandco.dk eller på telefon +45 61 60 12 05. Du kan også skrive til os på følgende adresse: Heldbovej 19, 1.tv, 2500 Valby, Danmark. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du er til enhver tid berettiget til at blive informeret om de personoplysninger vi behandler om dig, men med visse begrænsede lovmæssige undtagelser.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig, bedes du kontakte os på info@pompandco.dk eller på telefon +45 61 60 12 05.

Ret til sletning og tilbagekaldelse af samtykke

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at anmode om sletning af dine oplysninger eller at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(a)(b)(c)(d)(e)(f).

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Links til andre hjemmesider mv.

Vores websted kan indeholde links til andre websteder eller til integrerede websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre virksomheders websteder eller for sådanne virksomheders praksis vedrørende indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websteder, bør du læse ejernes politikker om beskyttelse af personoplysninger og andre relevante politikker.

Profilering

Pomp & Co. kan anvende profilering i forbindelse med målretning af vores markedsføring. Dette sker, når du har samtykket til det på forhånd i forbindelse med modtagelse af markedsføring.

Du kan altid gøre indsigelse mod vores direkte markedsføring. Gør du indsigelse ophører vi med at behandle dine persondata og sletter de indsamlede data om dig.